W dniu 31 sierpnia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz. U. poz. 1997). Ponieważ rozporządzenie to przewiduje nowe obowiązki podmiotów leczniczych i lekarzy, warto się z nim zapoznać i przygotować do jego wejścia w życie. Dzisiejsze omówienie tych przepisów zacznę od kwestii formalnych. Przede wszystkim trzeba zauważyć, że podmioty lecznicze (wykonujące działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne i posiadające oddział położniczy) zostały zobowiązane do opracowania w formie pisemnej trybu postępowania medycznego w zakresie łagodzeniu bólu porodowego (Standard I.3.). Ważne jest także to, że standard ten musi zostać opracowany przez przedstawicieli:  (a) lek...