Prawidłowa masa urodzeniowa w ciąży pojedynczej zawiera się w przedziale 2500g – 4000g. Dzieci ze zbyt dużą masą urodzeniową narażone są na powikłania zarówno okołoporodowe, jak i późniejsze.
Skandynawscy badacze szukali zależności pom...