Zaburzenia związane z nadciśnieniem tętniczym w okresie ciąży, takie jak stan przedrzucawkowy (preeklampsja), są główną przyczyną zachorowalności matek i płodów w Polsce i na całym świecie. Jeżeli u kobiety z rozpoznaną preeklampsją wystąpią drgaw...