Nie jest jasne kiedy jest najlepszy czas na wprowadzanie alergenów pokarmowych do diety dzieci. Do tej pory wydawało się, że rozwojowi alergii sprzyja raczej wczesne ich podawanie. Obecnie obserwuje się trend odwrotny. Na łamach czasopisma New Eng...