Celem badania była ocena wskaźnika skuteczności oraz występujących powikłań medycznych podczas farmakologicznej terminacji ciąży do 49 dni od ostatniej miesiączki, a także analiza subiektywnej oceny leczenia na podstawie kwestionariusza satysfakcj...