Niektóre badania dotyczące interwencji w styl życia sugerują, że niewielka utrata masy ciała zwiększa szanse poczęcia i może poprawić wyniki okołoporodowe, jednak nie przeprowadzono dotychczas dużych randomizowanych badań na ten temat. Do badania,...