Paciorkowiec grupy B Streptococcus agalactiae (GBS) jest odpowiedzialny za większość przypadków wczesnych zakażeń u noworodków, w tym ciężkich zakażeń zagrażających życiu. Najważniejszym czynnikiem ryzyka wczesnego inwazyjnego zakażenia u noworodk...