W majowym wydaniu “The New England Journal of Medicine” opublikowano opis rodziny, w której zanotowano trzy przypadki ciąży z płodem płci męskiej, powikłane ciężkim wielowodziem oraz wcześniactwem. Jeden z płodów zmarł, dwa pozostałe urodziły się z przejściową masywną utratą soli i wielomoczem- sugerując przedporodowy zespół Bartter’a.
W celu uzyskania informacji dotyczących molekularnego podłoża tych, prawdopodobnie związanych z chromosomem X zaburzeń, badacze z Uniwersytetu w Groningen przeprowadzili sekwencjonowanie całego egzomu DNA u dwóch członków rodziny, a u pozostałych osób z rodziny oraz u osób z sześciu innych rodzin, w których wystąpiły te zaburzenia, dokonano ukierunkowanej analizy genów.Ponadto ocenie poddano również ciężarne kobiety z płodem płci ...