Mniej niż jedna czwarta kobiet poddanych histerektomii laparoskopowej lub brzusznej z powodu przewlekłego bólu podbrzusza rzeczywiście ma endometriozę- donoszą naukowcy z Uniwersytetu w Michigan, którzy dokonali retrospektywnej analizy 9622 przypa...