Mniej niż jedna czwarta kobiet poddanych histerektomii laparoskopowej lub brzusznej z powodu przewlekłego bólu podbrzusza rzeczywiście ma endometriozę- donoszą naukowcy z Uniwersytetu w Michigan, którzy dokonali retrospektywnej analizy 9622 przypadków kobiet, a wyniki swojego badania opublikowali w czerwcowym wydaniu “Obstetrics & Gynecology”. Endometrioza jest jedną z częstszych przyczyn przewlekłego bólu podbrzusza, zwłaszcza u młodych kobiet. Szacuje się, że 15-17 proc. młodych kobiet cierpi z powodu endometriozy, a od 10 do 32 proc. histerektomii przeprowadza się właśnie z powodu przewlekłego bólu.Mimo dużej ilości przeprowadzanych histerektomii nadal nie wiadomo jak często pooperacyjnie diagnozuje się endometeriozę.  Badacze mieli za zadanie oszacować częstość wystę...