Na stan przedrzucawkowy składa się ciśnienie tętnicze krwi ≥ 140/90 mm Hg stwierdzone po 20 tygodniu ciąży oraz białkomocz (≥0,3 g białka w dobowej zbiórce moczu). Obydwie te komponenty mogą mieć negatywny wpływ na płód i jego rozwój. Na łamach „J...