Kobiety w okresie okołomenopauzalnym często narzekają na problemy ze snem oraz występowanie napadowego uczucia gorąca. Nieustannie poszukuje się skutecznych, praktycznych oraz niefarmakologicznych metod walki z tymi dolegliwościami. Jedną z nowych metod leczenia jest telefoniczna terapia behawioralno-poznawcza (ang. cognitive behavioral therapy for insomnia, CBT-I). W majowym wydaniu „JAMA Internal Medicine” opublikowano wyniki badania przeprowadzonego w Waszyngtonie, oceniającego skuteczność tej metody u 106 pacjentek w okresie około menopauzy (w wieku od 40 do 65 lat), cierpiących na bezsenność (wynik ≥12 w Skali Nasilenia Bezsenności [Insomnia Severity Index, ISI]) i uskarżających się na objawy naczynioruchowe (co najmniej dwa epizody uderzenia gorąca dziennie). W badaniu porównano s...