Migrena dotyczy głównie kobiet, dlatego od dawna szuka się związku hormonów płciowych z jej występowaniem. U większości kobiet z migreną ataki choroby pojawiają się najczęściej dwa dni przed wystąpieniem krwawienia miesiączkowego i trwają przez pi...