Migrena dotyczy głównie kobiet, dlatego od dawna szuka się związku hormonów płciowych z jej występowaniem. U większości kobiet z migreną ataki choroby pojawiają się najczęściej dwa dni przed wystąpieniem krwawienia miesiączkowego i trwają przez pierwsze trzy dni menstruacji.
Powszechnie uważa się, że te przedmenstruacyjne ataki wywołuje spadek poziomu estrogenów w późnej fazie lutealnej. Chociaż rola hormonów w migrenie jest znana od dawna, dane potwierdzające wpływ zmian hormonalnych na migrenę są ograniczone. W “Neurology” ukazał się artykuł, porównujący dobowe zmiany hormonalne u 223 kobiet zdrowych (grupa kontrolna) i u 114 kobiet z migreną (grupa badana) . Do badania włączono pacjentki przed menopauzą oraz we wczesnej fazie menopauzy. Ocenie poddano stężenia horm...