W kwietniu 2007 roku w Australii wprowadzono narodowy program szczepień dziewczynek i młodych kobiet czterowalentną szczepionką przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (ang. human papillomavirus, HPV). Szczepienie było kierowane do płci żeńskiej, ale mogło mieć korzystny, ochronny wpływ również na heteroseksualną populację mężczyzn. Australijscy naukowcy zbadali tę zależność, a wyniki swojej retrospektywnej analizy opublikowali w “The Lancet Infectious Diseases”. Do badania włączono młodych (w wieku do 25 lat), seksualnie aktywnych heteroseksualnych mężczyzn, z dodatnim wynikiem w kierunku Chlamydia trachomatis. W badaniu analizowano częstość występowania wśród nich typów wirusa przeciwko którym skierowane są szczepionki: cztero- (4vHPV, genotypy (6, 11, 16, i 18) i dziewię...