Badania cytologiczne są zalecane u kobiet zakażonych HIV, u których przeprowadzono histerektomię oraz stwierdzono dysplazję szyjki macicy lub nowotwór. Jednakże nie są dostępne rekomendacje badań przesiewowych po histerektomii u kobiet zakażonych ...