Celem pracy była ocena wpływu inwazji drobnoustrojów do płynu owodniowego (MIAC) i histologicznego zapalenia błon płodowych (HCA) u kobiet z przedwczesnym odpływaniem wód płodowych przed 34 tygodniem ciąży (PPROM) na stan zdrowia noworodka. Wykona...