Ciąża po terminie porodu (hbd 41.+0 tc.) i ciąża przenoszona (hbd 42.+0 tc.) są związane z większym ryzykiem powikłań okołoporodowych. Nie wiadomo w jakim stopniu późny poród wpływa na długotrwałe funkcje poznawcze i zdrowie dzieci. Na łamach “JAMA Pediatrics” ukazały się wyniki amerykańskiego badania porównującego długoterminowe wyniki w zakresie funkcji poznawczych i stanu zdrowia u dzieci urodzonych z ciąży donoszonej względem dzieci urodzonych po czasie (po 41. tygodniu ciąży).W badaniu analizowano akty urodzenia z lat 1994-2002 z Florydy. Ponadto sprawdzano dane medyczne tych dzieci ze szkół publicznych z lat 1998-2013. Do badania ostatecznie włączono 1 153 482 dzieci urodzonych z ciąż pojedynczych, między 37 a 41 tygodniem ciąży. Analiza danych trwała od 2013 do 2016 ...