Przykre objawy okołomenopauzalne dotyczą znacznego odsetka kobiet. Część kobiet przyjmuje hormonalną terapię zastępczą, inne decydują się na stosowanie środków roślinnych. Jak jest rzeczywista ich skuteczność? Na łamach czasopisma JAMA ukazały się wyniki metaanalizy mającego na celu określenie skuteczności związków pochodzenia roślinnego w leczeniu objawów okołomenopauzalnych takich jak uderzenia gorąca, nocne poty czy suchość pochwy. Przeszukano bazy danych Ovid Medline, Embase oraz Cochrane Central w poszukiwaniu pracy dotyczących tematu opublikowanych przed 27 marca 2016 roku. Do analizy włączono 62 badania, dotyczące łącznie 6653 kobiet. Stosowanie fitoestrogenów związane było z zmniejszeniem liczby uderzeń gorąca (-1,31; 95% CI od -2,02 do -0,61) oraz wskaźnika suchości pochwy (-0,...