Celem badania była analiza wartości diagnostycznej szacowanej wagi płodu (EFW) oraz obwodu brzucha (AC) w II trymestrze, jako predykatora niskiej masy urodzeniowej (SGA).
Autorzy badania dokonali przeglądu biometrii 714 płodów wykonanych w II trymestrze ciąży za pomocą badania USG.
Spośród 714 pacjentek 87 (12,2%) urodziło dziecko z SGA. U dzieci pacjentek, u których EFW był ≤25 ‰ istotnie statystycznie częściej występowało SGA po urodzeniu (24,2% vs. 10,3%, p <0,001). Podobne wyniki zaobserwowano u dzieci kobiet, których AC w drugim trymestrze wynosiło  ≤25 ‰  (prawdopodobieństwa SGA 21,9% wobec 11,2%, p = 0,013). EFW ≤25 ‰ w drugim trymestrze było lepszym predykatorem SGA niż EFW ≤ 10 ‰ (iloraz wiarygodności 2,30 versus 2,09).W drugim trymestrze, u 9 (1,3%) pacjentek ...