Celem badania było ustalenie wartości progowej poszerzenia miedniczki nerkowej mierzonej automatycznie za pomocą trójwymiarowej ultrasonografii przez obliczanie objętości (SonoAVC) w trzecim trymestrze ciąży pomagającej prognozować wady układu moczowego u płodu oraz porównanie tych wyników z konwencjonalnym pomiarem przednio-tylnym (AP), pomiarem objętości nerek i grubości miąższu nerkowego. Do prospektywnego badania kohortowego włączono wyniki badań USG 125 płodów, u których wymiar AP miedniczki nerkowej był  ≥ 5 mm w 20 tygodniu ciąży, a w trzecim trymestrze ciąży wykonano dodatkowy pomiar objętości metodą ultrasonografii trójwymiarowej. Uzyskane rezultaty pozwoliły ustalić punkt odcięcia w trzecim trymestrze na poziomie 1,58 cm³ [AUC 0,865 (95% CI 0.789-0.940), czułość 76,3%, swoisto...