Celem badania było ustalenie wartości progowej poszerzenia miedniczki nerkowej mierzonej automatycznie za pomocą trójwymiarowej ultrasonografii przez obliczanie objętości (SonoAVC) w trzecim trymestrze ciąży pomagającej prognozować wady układu moc...