Naukowcy z Nowego Jorku postanowili porównać dwie metody diagnostyczne stosowane w ocenie jamy macicy u niepłodnych kobiet. Porównywali oni histeroskopię, będąca w chwili obecnej złotym standardem w diagnostyce z trójwymiarowym przezpochwowym badaniem ultrasonograficznym (3D-TVS). Aby zrealizować cel badania wykonano badanie prospektywne, do którego włączono dane uzyskane z badań 3D-TVS i histeroskopii wykonane od lipca 2013 do grudnia 2013 u 69 kobiet diagnozowanych z powodu niepłodności. U każdej pacjentki badanie przeprowadzono w połowie cyklu miesięcznego. 3D-TSV i histeroskopię wykonano każdej pacjentce w tym samym dniu. Oceniono następujące parametry: dokładność diagnostyczną, czułość, swoistość oraz dodatnią i ujemną wartość predykcyjną. W histeroskopii wykryto zmiany patologiczn...