Wybierając moment rozpoczęcia starań o kolejne dziecko warto wiedzieć jaki moment będzie najlepszy nie tylko dla dziecka, ale także dla matki. W najnowszym wydaniu czasopisma BJOG ukazały się wyniki badania mającego na celu określenie związku pomiędzy odstępem pomiędzy ciążami a ryzykiem odległych powikłań sercowo-naczyniowych u matki. Badanie przeprowadzono w latach 1994-2011 na populacji australijskiej. Włączono 216 467 kobiet, bez czynników ryzyka sercowo-naczyniowego. Oceniano występowanie hospitalizacji z przyczyn sercowo-naczyniowych lub zgonu u pacjentek po drugim porodzie. W porównaniu z matkami, których odstęp pomiędzy ciążami wyniósł 18-23 miesiące (grupa kontrolna), kobiety u których odstęp ten wynosił <12 miesięcy miały podwyższone ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych (aH...