Przemoc rodzinna jest szczególnie niebezpieczna wobec kobiety ciężarnej. Wcześniejsze metaanalizy sugerowały, że istnieje związek miedzy przemocą w rodzinie a powikłaniami okołoporodowymi, a wiele dużych badań wskazywało na potrzebę pogłębienia tego tematu. W marcowym wydaniu “BJOG: An International Journal of Obstetrics and Gynaecology” ukazały się wyniki badania oceniającego związek przemocy na kobiecie ciężarnej z przedwczesnym porodem (ang. preterm birth, PTB), ryzykiem urodzenia dziecka o niskiej masie urodzeniowej (ang. low-birthweight, LBW) lub urodzenia dziecka zbyt małego w stosunku do wieku ciążowego (ang. small-for-gestational-age, SGA). Analizie poddano dostępne w medycznych bazach danych (PubMed and SCOPUS) wyniki 50 badań przeprowadzonych do 2015 roku, dotycząc...