Przemoc rodzinna jest szczególnie niebezpieczna wobec kobiety ciężarnej. Wcześniejsze metaanalizy sugerowały, że istnieje związek miedzy przemocą w rodzinie a powikłaniami okołoporodowymi, a wiele dużych badań wskazywało na potrzebę pogłębienia te...