Szczepienie kobiet w ciąży przeciwko grypie chroni noworodki przed zachorowaniem. Niewiadomo jednak, jak długo utrzymuje się ten efekt ochronny szczepienia. W The Journal of the American Medical Associaton opublikowano wyniki badania, którego celem była ocena czasu trwania ochrony dziecka po zaszczepieniu matki oraz związek tej ochrony z przezłożyskowym transportem przeciwciał. Do badania włączono niemowlęta, których matki uczestniczyły w randomizowanym badaniu klinicznym kontrolowanym placebo w latach 2011-2012, oceniającym bezpieczeństwo, immunogenność  i skuteczność trójwalentenej inaktywowanej szczepionki przeciwko grypie (IIV3) w czasie ciąży. Niemowlęta były obserwowane w kierunku grypy przez 6 miesięcy po urodzeniu, chorobę potwierdzano za pomocą reakcji łańcuchowej polimerazy (P...