Mniejsze objętości mózgu w chwili wypisywania z oddziału u bardzo przedwcześnie urodzonych dzieci wiążą się z niskimi wynikami w badaniach neurobehawioralnych. Dotychczas nie zbadano precyzyjnie wzrostu mózgu od okresu noworodkowego do okresu dzieciństwa z powodu braku długofalowych danych Celem badania, którego wyniki ukazały się na łamach czasopisma JAMA Pediatrics było określenie wzorca wzrostu tkanki mózgowej od chwili wypisania ze szpitala do okresu dzieciństwa u bardzo wcześnie urodzonych wcześniaków. Określano także okołoporodowe czynniki ryzyka mogące mieć związek z wynikami badań neurobehawioralnych w wieku 7 lat. Badanie przeprowadzono na wcześniakach urodzonych < 30 Hbd lub z masą ciała < 1250 g. Spośród 224 wcześniaków i 46 noworodków urodzonych o czasie wyniki rezonan...