Mniejsze objętości mózgu w chwili wypisywania z oddziału u bardzo przedwcześnie urodzonych dzieci wiążą się z niskimi wynikami w badaniach neurobehawioralnych. Dotychczas nie zbadano precyzyjnie wzrostu mózgu od okresu noworodkowego do okresu dzie...