Szczepionki przeciwko wirusowi HPV jest stosowane przede wszystkim u kobiet w bardzo młodym wieku. Czy postępowanie takie jest bezpieczne także u kobiet powyżej 25 roku życia? W najnowszym wydaniu czasopisma The Lancet Infectious Diseases ukazały się wyniki badania VIVIANE, mającego na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa stosowania szczepionki przeciwko HPV 16/18 u dorosłych kobiet. Do badania włączono 5757 w wieku powyżej 25 lat. Badane podzielono na grupy w wieku 26-35, 36-45 i 46+ lat. Do 15% kobiet w każdej z tych grup miało wcześniejszy wywiad szczepienia lub infekcji HPV. Pacjentki przydzielono losowo w stosunku 1:1 do grupy szczepienia przeciwko HPV 16/18 (n=2877) lub placebo (n=2870). Oceniano częstość występowania przewlekłego CIN1+. Po 84 miesiącach obserwacji stwierdzono...