W „Diabetes Care” opublikowano wyniki prospektywnego badania EPICOM oceniającego długoterminowe skutki hiperglikemii wewnątrzmacicznej u płodu i jej wpływ na funkcje poznawcze dzieci kobiet z cukrzycą typu 1. Wewnątrzmaciczne narażenie...