Niektóre operacje często wywołują nudności i wymioty, w ich profilaktyce stosuje się w różnych kombinacjach dawkowania połączenie deksametazonu i ondansetronu. Australijscy naukowcy przeprowadzili randomizowane badanie z podwójną ślepą próbą by us...