Amerykańskie Towarzystwo Kardiologiczne (AHA) i Amerykańskie Towarzystwo Ginekologiczne i Położnicze (ACOG) połączyły siły by stworzyć rzetelne i oparte na faktach wytyczne dotyczące prewencji chorób serca u kobiet. Nowe wytyczne zawierają wiele w...