Migrena jest zaburzeniem o złożonej patogenezie stąd propozycja zastosowania skojarzonego leczenia, które uderzając w różne mechanizmy mogło by skutecznej usuwać objawy napadów. Autorzy badania zaproponowali połączenie w jednej tabletce 85mg sumat...