Badacze z Uniwersytetu Kalifornijskiego przeprowadzili kontrolowane randomizowane badanie z podwójną ślepą próbą w celu określenia skuteczności Sertraliny w znoszeniu uderzeń gorąca u kobiet w okresie około-menopauzalnym. Do badania zakwalifikow...