Tygodnik JAMA opublikował badanie oceniające korzyści, jakie mogą odnieść kobiety postmenopauzalne, z regularnego wysiłku. To badanie wyróżnia się od innych poprzez uwzględnienie wpływu dawki wysiłku na uzyskane efekty. W badaniu wzięło udział 46...