Częstość donoszonych ciąż u kobiet zapłodnionych in vitro (INF), w stosunku do liczby wszczepionych embrionów, wciąż jest niezadowalająca. Jedną z postulowanych przyczyn takiego stanu rzeczy są rozliczne wady genetyczne w zarodkach. W najnowszym n...