Badanie zostało przeprowadzono, by określić skuteczność i bezpieczeństwo tokolizy za pomocą siarczanu magnezu lub nifedypiniy. Do randomizacji zaproszono 192 pacjentki z wielu ośrodków w USA, będące pomiędzy 24 a 33 tygodniem ciąży. W grupie podda...