Heparyna drobnocząsteczkowa i kwas acetylosalicylowy w leczeniu nawykowej utraty ciąży – wyniki badania HepASA. Celem badania było stwierdzenie, czy obecnie zalecane leczenie skojarzone heparyną drobnocząsteczkową i kwasem acetylosalicylowym (ASA...