Jak już powszechnie wiadomo, spożywanie alkoholu przez ciężarne kobiety ma negatywny wpływ na rozwój płodu, co objawia się jako Fetal Alkohol Spectrum Disorder czyli poalkoholowe uszkodzenie płodu. Jednym z poważniejszych problemów ludzi dotknięt...