W maju bieżącego roku odbyła się konferencja pt. „Informowanie kobiet o hormonalnej terapii zastępczej”. Jednym z ważnych wniosków, jakie z niej wyniknęły, był postulat zastąpienia terminu hormonalna terapia zastępcza (HTZ) przez „hormonalna tera...