Amerykańscy naukowcy należący do zespołu PLCO, którego zadaniem jest ocena wszystkich aspektów skriningu w czterech nowotworach złośliwych (P – prostata, L- płuco, C – rak jelita grubego, O – rak jajnika) opublikowali wyniki dotyczące skriningu r...