Antykoncepcja wewnątrzmaciczna jest jedną z najskuteczniejszych metod zapobiegania ciąży. Wkładki wewnątrzmaciczne posiadają wskaźnik Pearla (PI) wynosi 0,3 – 2,1 a dla wkładek uwalniających hormony nawet 0.1. Dodatkową zaletą tej metody antykonce...