Podsumowując wyniki swojej analizy autorzy zwracają uwagę na to, że chorujące na raka piersi kobiety w ciąży mogą mieć zastosowane leczenie porównywalne do kobiet, które nie są w ciąży. Efekt terapii w obu tych grupach jest podobny, niezależnie o...