Na łamach najnowszego wydania magazynuThe Lancet pojawiły się wyniki wieloośrodkowego, randomizowanego przeprowadzonego metodą podwójnie ślepej próby badania, którego celem była ocena skuteczności mizoprostolu jako dodatku do standardowej terapii ...