Problem niepłodności dotyka 15% par w wieku rozrodczym na całym świecie. Wprowadzenie chirurgii endoskopowej spowodowało istotną poprawę wyników leczenia niepłodności w porównaniu z chirurgią konwencjonalną. Badaniami endoskopowymi stosowanymi w ...