Rozmowa z dr n. med. Dorotą Wojciechowską-Kumelowską, kierownikiem Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Szpitalu Medicover Agata Puk: Jakie są kierunki rozwoju w anestezjologii położniczej? 
Dr n. med. Dorota Wojciechowska-Kumelowsk...