Zakażenia układu moczowego to jedno z najczęstszych powikłań w ciąży. Stwarzają one zagrożenie dla przebiegu ciąży poprzez ryzyko uogólnienia infekcji u matki, a także zwiększenie prawdopodobieństwa porodu przedwczesnego oraz przedwczesnego pęknię...