Nietrzymanie moczu definiowane jest jako niekontrolowane i nieuświadomione oddawanie moczu. Spośród kilku typów tego schorzenia, na pierwszym miejscu wymienia się wysiłkowe nietrzymanie moczu (WNM), spowodowane zaburzeniem mechanizmu zamknięcia ce...