Inseminacja domaciczna IUI (ang. Intra Uterine Insemination) należy do technik wspomaganego rozrodu ART (ang.Assisted Reproductive Technology). Jest to prosta i stosunkowo tania metoda, o znacznie mniejszej inwazyjności w porównaniu z procedurami,...