Analiza ekspresji receptorów estrogenowych, progesteronowych oraz dla naskórkowego czynnika wzrostu (HER-2) jest obecnie standardowo wykonywana na etapie diagnostyki patomorfologicznej raka piersi, a uzyskane dane pomagają dobrać optymalne leczeni...