U kobiet w ciąży rzadko dochodzi do rozpoznania cytomegalii, ponieważ zakażenie przebiega bezobjawowo lub z niecharakterystycznymi objawami. Na podstawie badań serologicznych możemy określić czy i kiedy doszło do zakażenia, co ma znaczenie dla pot...