Resuscytacja wewnątrzszpitalna dotyczy zazwyczaj pacjentów poważnie obciążonych chorobami współistniejącymi. Wiąże się w związku z tym z gorszym rokowaniem. W najnowszym wydaniu czasopisma The Lancet ukazała się praca porównująca skuteczność resus...