Krztusiec jest wysoce zakaźną chorobą wywoływaną przez bakterię Bordatella pertussis. Najbardziej charakterystycznym objawem infekcji jest bardzo silny kaszel, mogący skutkować powikłaniami takimi jak odma opłucnowa, przepukliny brzuszne, a nawet ...