Olaparib, inhibitor PARP, wykazał w badaniach klinicznych skuteczność przeciwnowotworową u pacjentów z nawrotowym rakiem surowiczym jajnika niezależnie od obecności mutacji BRCA 1 lub BRCA 2. Obecnie prowadzone są prace porównujące nowy lek ze dot...